Välkommen till Förskolan Gustaf!

Den lilla förskolan med det stora engagemanget.

Välkommen till oss på Mariaplan

På förskolan Gustaf leker och lär barnen i små åldersblandade grupper. Vi väljer att ha många pedagoger, så att alla barn kan bli sedda och bekräftade. För oss är naturen, skapande, matematik och värdegrundsarbete viktiga delar i vår verksamhet.


Nya och mer centrala lokaler.

Förskolan Gustaf är en liten och familjär förskola med 23 – 26 barn i åldrarna 1 – 6 år. Förskolan ligger sedan juli 2020 mitt i Gustavsberg, nära både centrum och hamnen.

children-playing

Den lilla förskolan med det stora engagemanget.

På Förskolan Gustaf är natur, skapande, matematik och värdegrundsarbete viktiga grundstenar i verksamheten. I våra veckoaktiviteter, tema – och ämnessamlingar och i den frialeken arbetar vi med att stimulera barnens nyfikenhet och deras lust att lära.

children-playing

Ett föräldrakooperativ med små grupper.

Vi tillämpar små åldersblandade grupper där varje barn bemöts utifrån sina behov och sin förmåga. I dessa små grupper är det lätt för barnen och pedagogerna att lära känna varandra. Vi erbjuder dig som vårdnadshavare en gemenskap och delaktighet i vårt föräldrakooperativ. Du får en värdefull inblick och inflytande i ditt barns vardag.

children-playing